Oca 10

2013 Öabt Fizik Öğretmenliği Soru ve Çözümleri

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 

2013 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği testi sorularının genel anlamda öğretici ve kapsayıcı sorulardan oluştuğu görülmektedir. İlk kez uygulanan öğretmenlik alan bilgisi sınavında soruların ağırlıklı olarak lise müfredatında yer alan konulardan geldiği ancak 35. ve 37. soruların daha seçici sorular olduğu görülmektedir. Işık teorileri ve yay dalgalarından soru gelmemiştir. Alan eğitimi kısmında ise yoğun olarak güncellenen fizik öğretim programlarından soru sorulmuştur. Yöntem-teknik, öğrenme psikolojisi, ölçme değerlendirme ve fizik bilgisi harmanlanmıştır demek mümkündür.

fizik

2013 Öabt Fizik Öğretmenliği Soru ve Çözümleri için TIKLAYINIZ…

Oca 08

2013 Öabt İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soru ve Çözümleri

Analizden 12 soru sorulmuştur. İlk 8 soru lise düzeyindedir. 9. soruda çok değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı sorulmuştur. 10. soru türevle hata hesaplaması, 11. ve 12. soru dizi ve seri ile ilgilidir. 5. soruda seçeneklerde doğru cevap yoktur. B seçeneğinin (0, 1) olması gerekirken (1, 0) olarak verildiği görülmüştür. Soyut matematikten 2 soru sorulmuştur. 13. soru kümeler ailesinde önermelerin denkliği ile ilgilidir. 14. soru sayılabilirlik kavramı üzerinedir. Lineer cebirden 5 soru sorulmuştur. Bu sorular matris cebiri ve alt vektör uzayı ile ilgilidir. Bu sorular lineer cebir dersinde anlatılan başlangıç konularıyla ilgilidir. Soyut cebirden 2 soru sorulmuştur. İlk soru devirli grup kavramı, ikinci soru halka ideali üzerinedir. Diferansiyel denklemlerden 2 soru sorulmuştur. İki sabit katsayılı homojen diferansiyel denklem olup çözümü basittir. İkinci soru diferansiyel denklemlerin biyolojiye uygulamasıyla ilgilidir. İstatistik ve olasılıktan 6 tane soru sorulmuştur. Sorular istatistik ve olasılık dersini tarayıcı şekildedir. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada bulunmamasına rağmen uygulamalı matematik sorularına 6 tane istatistik ve olasılık sorusu eklenmesi sürpriz olmuştur. Lise düzeyinde 2 tane geometri sorusu sorulmuştur. Sorular çember ve doğruların ilişkisi üzerinedir. Analitik geometriden 9 soru sorulmuştur. 32. ve 33. sorular temel düzeyde olup diğerleri uzay geometrisi ağırlıklıdır. Özellikle iki tam elips sorusu sorulması ilginç olmuştur. 

Sınavda alan eğitimine yönelik toplam 10 soru bulunmaktadır. Soruların yarısından çoğu hata / kavram yanılgılarına ilişkin örnek durumlardan oluşmaktadır. Farklı konulara ilişkin öğrenme hatalarının / kavram yanılgılarının tespit edilmesine yönelik 6 soru mevcuttur. Temel matematiksel becerilerden akıl yürütme ve tahmin (ondalık sayılarda zihinden toplama) stratejilerine yönelik 2 sorunun yer aldığı sınavda
çocukta geometrik düşünmenin gelişimi (Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri) ile ilgili 1 soru ve ilköğretim 7. sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında cebir öğrenme alanında yer alan kazanımlara yönelik 1 soru bulunmaktadır.

mat

2013 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Alan Sınavı Soru ve Çözümleri için TIKLAYINIZ…

Oca 08

Öabt Ders Notu-Sanatçılar ve Bazı Eserlerinin Özetleri

EDEBİYAT- Sanatçılar ve Bazı Eserlerinin Özetleri

ŞAİR EVLENMESİ

(İbrahim Şinasi)

Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro örneğidir. Bir perdelik bu komedide görücü usulüyle evlilik eleşti­rilmektedir. Genç Şair Müştak Bey’e sevgilisi Kumru Hanım diye onun yaşlı ve çirkin ablasını nikahlarlar. Müştak Bey işin farkına düğün gecesi varır ve imdadı­na arkadaşı Hikmet Efendi yetişir. Nikahı kıyan mahal­le imamına gizlice bir miktar para vererek durumu dü­zelttirirler. Bu girişin kalanını oku »

Oca 08

Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Konu Dağılımı

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Eğitiminde Verilen ve ÖABT İçin Öngörülen Dersler:

-   İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
-   Güzel Yazı Teknikleri
-   Türk Dili(Ses, Yapı, Cümle ve Metin Bilgisi)
-   Düşünme Eğitimi
-   Değerler Eğitimi
-   Sanat Eğitimi
-   Eğitimde Yaratıcı Drama
-   İlköğretimde Cinsel Sağlık Bilgisi Eğitimi
-   Türkçenin Güncel Sorunları
-   Türkiye Türkçesi ve Diksiyon
-   Sosyal Bilgiler Öğretimi
-   Fen ve Teknoloji Öğretimi
-   Matematik Öğretimi
-   Türkçe Öğretimi
-   Hayat Bilgisi Öğretimi
-   Görsel Sanatlar Öğretimi
-   Müzik Öğretimi
-   Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
-   Özel Eğitim ve Kaynaştırma
-   Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
-   Çocuk Edebiyatı

Adsız